Menu

Bieżący katalog: Słownik

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


17-10-2008

Dziedzina interwencji (Sub-category of intervention)

Dziedzina interwencji to konkretne zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy Europejskich, wchodzące w skład dziedziny działalności społeczno-gospodarczej, np. inwestycje w gospodarstwach rolnych, usługi dla przemysłu turystycznego, budowa dróg.