Menu

Bieżący katalog: Słownik

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


17-10-2008

Europejska Wspólnota Węgla i Stali EWWiS (EuropeanCoal and Steel Community – ECSC)

Dotyczy utworzenia wspólnego rynku węgla i stali. Jej Traktat założycielski podpisały: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, Republika Federalna Niemiec i Włochy. Wszedł on w życie 25 lipca 1952 r., a wygasł z dniem 25 lipca 2002 r.