Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


17-10-2008

Europejska Strategia Zatrudnienia (European Employment Strategy – EES)

Europejska Strategia Zatrudnienia to wspólna strategia zatrudnienia, w ramach której państwa członkowskie Unii Europejskiej przyczyniają się swoimi politykami zatrudnienia do osiągnięcia wspólnych celów, którymi są obecnie:

  • pełne zatrudnienie,
  • poprawa jakości i produktywności pracy,
  • wzmocnienie spójności społecznej i integracji.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska