Menu

Bieżący katalog: Słownik

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


22-10-2008

Instytucja zarządzająca (Managing authority)

Instytucja zarządzająca to właściwy minister albo inny organ administracji publicznej, odpowiedzialny za przygotowanie i nadzorowanie realizacji programu.

Zobacz krótki film informacyjny