Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


22-10-2008

Jednostka monitorująco-kontrolna (Monitoring and control unit)

Jednostka odpowiedzialna za kontrolę i monitorowanie wdrażania Funduszy Europejskich. Do zadań krajowych jednostek monitorująco-kontrolnych należy:

  • monitorowanie i kontrola kwalifikowalności wydatków w ramach poszczególnych Funduszy Europejskich;
  • gromadzenie danych i monitorowanie wydatków w ramach poszczególnych Funduszy Europejskich;
  • kontrola przestrzegania ustanowionych zasad i systemów korzystania z Funduszy Europejskich;

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska