Menu

Bieżący katalog: Słownik

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


23-10-2008

Program pomocy technicznej (Technical assistance programme)

Specyficzny program finansujący działania przygotowawcze, oceniające i kontrolne.