Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-09-2008

Perspektywa finansowania/okres programowania

Jest to 7-letni cykl planowania budżetu Wspólnoty Europejskiej. Obecna perspektywa finansowa trwa od 2007 r. do 2013 r. W ramach perspektywy finansowej przyznawane są środki dla poszczególnych krajów, które następnie wydawane są w ramach programów. W związku z tym, programy finansowane ze środków UE przygotowywane są na okres trwania jednej perspektywy finansowej.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska