Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


23-10-2008

Program (programme)

Dokument realizowany w ramach polityki strukturalnej państwa, przyjęty przez Radę Ministrów i Komisję Europejską, składający się z zestawienia priorytetów oraz wieloletnich działań, które mogą być wdrażane poprzez jeden lub kilka Funduszy Europejskich, jeden lub kilka innych dostępnych instrumentów finansowych oraz Europejski Bank Inwestycyjny. W okresie programowania 2007-2013 w Polsce będą realizowane następujące programy:

  • Program Kapitał Ludzki;
  • Program Innowacyjna Gospodarka;
  • Program Infrastruktura i Środowisko;
  • Program Rozwoju Polski Wschodniej;
  • Program Pomocy Technicznej;
  • 16 regionalnych programów;
  • programy w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska