Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-09-2008

Strategia Rozwoju Kraju (SRK)

Nadrzędny dokument strategiczny Polski na lata 2007-2015, określający cele i priorytety rozwoju społeczno-gospodarczego Polski, stanowi punkt odniesienia dla innych programów i nadaje priorytet działaniom, jakie będą podejmowane w latach 2007-2015.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska