Menu

Bieżący katalog: Zasady promocji FE

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: PFE

WYŚWIETL LISTĘ ARTYKUŁÓW W BIEŻĄCYM KATALOGU


05-09-2014

Logo

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności achromatyczne  


Księga znaku Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 z hasłem "dla rozwoju Polski"

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności achromatyczny 

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (wersje angielskie)

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw  
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw

Logotypy programów operacyjnych na lata 2007-2013

Program Infrastruktura i Środowisko 
Program Kapitał Ludzki 
Program Innowacyjna Gospodarka 
Program Rozwój Polski Wschodniej 
Program Pomoc Techniczna 
Programy Regionalne 

Logotypy programów operacyjnych na lata 2007-2013 (wersje angielskie)

Program Infrastruktura i Środowisko 
Program Kapitał Ludzki 
Program Innowacyjna Gospodarka 
Program Rozwój Polski Wschodniej 
Program Pomoc Techniczna 
Programy Regionalne

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju

Logotypy UE dla projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFRR
Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFS
Logotypy UE dla projektów finansowanych z FS
Logotypy UE dla projektów finansowanych z FS i EFRRLogotypy Punktu Informacyjnego