Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


05-09-2014

Logo

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności achromatyczne  


Księga znaku Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 z hasłem "dla rozwoju Polski"

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności achromatyczny 

Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 (wersje angielskie)

Logotypy Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności w szarościach 
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - pozytyw  
Logotypy Narodowej Strategii Spójności czarno-białe - negatyw

Logotypy programów operacyjnych na lata 2007-2013

Program Infrastruktura i Środowisko 
Program Kapitał Ludzki 
Program Innowacyjna Gospodarka 
Program Rozwój Polski Wschodniej 
Program Pomoc Techniczna 
Programy Regionalne 

Logotypy programów operacyjnych na lata 2007-2013 (wersje angielskie)

Program Infrastruktura i Środowisko 
Program Kapitał Ludzki 
Program Innowacyjna Gospodarka 
Program Rozwój Polski Wschodniej 
Program Pomoc Techniczna 
Programy Regionalne

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju

Logotypy Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju

Logotypy UE dla projektów finansowanych z Funduszy Europejskich

Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFRR
Logotypy UE dla projektów finansowanych z EFS
Logotypy UE dla projektów finansowanych z FS
Logotypy UE dla projektów finansowanych z FS i EFRRLogotypy Punktu Informacyjnego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 2008-2019

NSS Unia Europejska