Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


31-07-2009

Aktualizacja harmonogramu ogłaszania konkursów na 2009 rok w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Na stronie internetowej Wielkopolskiego Programu Regionalnego  opublikowano został aktualny harmonogram ogłaszania konkursów w na 2009 rok, przyjęty uchwałą nr 2910/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego 30 lipca 2009 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym na lata 2007-2013, jest odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków. Mając na celu sprawną i efektywną realizację Programu, istotne jest by potencjalni beneficjenci poinformowani byli z wyprzedzeniem o planowanych terminach ogłaszania naborów i składania wniosków.

Harmonogram ten może być aktualizowany w ciągu roku ze względu na zmiany wynikające z etapów wdrażania Wielkopolskiego Programu Regionalnego.

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska