Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


21-01-2009

Druga runda aplikacyjna w Programie Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

1 stycznia 2009 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Nabór zakończy się 31 marca 2009 r.

Wniosek aplikacyjny należy składać w wersji elektronicznej oraz papierowej. Wersję elektroniczną należy przesłać najpóźniej do 31 marca 2009 r. na adres poczty elektronicznej: applications@eu.baltic.net.

Wersja papierowa powinna zawierać także deklaracje partnerskie od wszystkich partnerów uczestniczących w projekcie. Komplet dokumentów należy przesłać do dnia 31 marca 2009 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Baltic Sea Region Programme 2007-2013
Joint Technical Secretariat
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Grubenstraße 20
18055 Rostock, Germany

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego oraz szczegółowe informacje (w języku angielskim) zostały zamieszczone na oficjalnej stronie programu  

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Wspólny Sekretariat techniczny umożliwia konsultacje indywidualne projektów w następujących terminach i miejscach:

Rostock: 11, 18 lutego oraz 5, 11 marca  2009
Ryga: 30 stycznia, 10, 12, 19 lutego oraz 10, 12 marca 2009

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska