Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


29-12-2008

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2007-2013

Zarząd województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  dla Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Konkurs Nr 06/III/2008).

Konkurs ma charakter zamknięty, dwustopniowy (z preselekcją wniosków). Oferty konkursowe można składać od 29.12.2008 roku do 27.02.2009 roku, do godziny 15.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.10.2010 r.

Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 65 mln zł i może ulec zmianie (10 proc. wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej).

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2007-2013  oraz na stronie www.wfosgw.poznan.pl 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska