Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


11-01-2013

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listy: rankingową oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

W wyniku oceny merytoryczno-technicznej przeprowadzonej przez Komisję Oceny Projektów, ocenę pozytywną otrzymało 19 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 168 mln zł.

Dostępna w ramach konkursu alokacja pozwoliła na dofinansowanie wszystkich projektów, które przeszły pozytywnie etap oceny merytoryczno-technicznej.

Więcej informacji znajduję się na stronie Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego Strona otwiera się w nowym oknie 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska