Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


10-07-2013

Znamy termin planowanego zamknięcia konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2013 w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 r. zawiesza konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki. Procedurze oceny podlegać będą wszystkie wnioski złożone do 18 lipca 2013 r., do godziny 12.00

Informacja dotyczy konkursu w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie, Programu Kapitał Ludzki, ogłoszonego 20 czerwca 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska