Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


06-02-2013

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.8 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 5 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów (konkurs nr 21/II/2013) do Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, Wielkopolskiego Programu Regionalnego.

Tabela naboru wniosków

Działanie 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego,
Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 

od 5 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. do godziny 15.00,
(decyduje data stempla pocztowego)

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

sierpień 2013 r.

Miejsce składania wniosków: 

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00

Sposób składania wniosków: 
  • osobiście lub pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.).

Na co można otrzymać dofinansowanie:
  1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa szerokopasmowych sieci szkieletowych lub dystrybucyjnych z dopuszczeniem łącznie z nimi budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci dostępowych,
  2. Budowa, rozbudowa lub przebudowa systemów lub centrów zarządzania sieciami teleinformatycznymi wraz z ich wyposażeniem (wyłącznie w ramach inwestycji wymienionych w pkt. 1).
Kryteria wyboru projektów:

 Dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Finanse
Procent dofinansowania projektu:
  • maksymalnie 60 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 40 proc. kosztów kwalifikowanych projektu dla pozostałych podmiotów.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

W zależności od obszaru -
szczegóły na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:  

34 200 000,00 euro i może ulec zmianie.
Charakterystyka wielkości kwoty przewidzianej do rozdysponowania na wyodrębnionych obszarach znajduje się na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: 

Dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Wzór umowy o dofinansowanie:  

Dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Ważne informacje:   

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: marcin.brzozowski@umww.pl
lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 626 61 10.

Linki:  

www.wrpo.wielkopolskie.pl Strona otwiera się w nowym oknie


 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska