Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


12-11-2014

Rozpoczęto nabór wniosków dla Działania 2.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 6 do 21 listopada 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu),  Wielkopolskiego Programu Regionalnego. 

 

Tabela naboru wniosków

 Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:  
 
od 6 do 21 listopada 2014 r.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: marzec 2015 r.
Miejsce składania wniosków: 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00-15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Sposób składania wniosków:   osobiście, kurier, poczta
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski: 

Samorząd Województwa
Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • budowa, przebudowa, wykonywanie robót remontowych odcinków dróg wojewódzkich, skrzyżowań
    (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • budowa i przebudowa obwodnic na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich,
  •  systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budową drogi).
Kryteria wyboru projektów:  www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego   
Finanse
Procent dofinansowania projektu: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych
Maksymalna kwota dofinansowania projektu: -
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:   5 000 000,00€ i może ulec zmianie
Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:  www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego   
Wzór umowy o dofinansowanie:   www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego   
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego   
Ważne informacje:    Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
Linki:   www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego   

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska