Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-06-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 26 czewca do 28 lipca 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1  Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), Wielkopolskiego Programu Regionalnego (konkurs nr 26/II/2014).

Tabela naboru wniosków

Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu),
Wielkopolskiego Programu Regionalnego (konkurs nr 26/II/2014)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

26 czerwca - 28 lipca 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

listopad 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego,
w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Sposób składania wniosków:
  • poczta, kurier, osobiście
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

  • Samorząd Województwa
Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • budowa, przebudowa, wykonywanie robót remontowych odcinków dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • budowa i przebudowa obwodnic na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
  • budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich,
  • systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budową drogi).
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

maksymalnie 85 proc. kosztów kwalifikowanych

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

8 000 000,00 euro i może ulec zmianie

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie: Wzór wniosku dostępny jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Wzór umowy o dofinansowanie: Wzór umowy dostępny jest na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz ocenywniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Ważne informacje:

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pawel.hryniewicz@umww.pl
lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 626 61 10.

Linki:

Strona internetowa www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska