Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich


26-06-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 10 lipca do 29 sierpnia 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich (konkurs nr 27/II/2014).

Tabela naboru wniosków

Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne),
Wielkopolskiego Programu Regionalnego
(konkurs nr 27/II/2014)

Informacja o naborze
Termin składania wniosków:

10 lipca - 29 sierpnia 2014 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

grudzień 2014 r.

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego,
ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00
lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.
Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

Sposób składania wniosków:
  • poczta, kurier, osobiście
Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski:

  • Jednostki samorządu terytorialnego,

  • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
  • Budowa, przebudowa i remont odcinków dróg gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • Budowa i przebudowa obwodnic na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu;
  • Budowa i przebudowa drogowych obiektów inżynierskich na drogach gminnych i powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  • Systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlaną i dźwiękową (wyłącznie jako element większego projektu, np. budowy drogi).
Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów są dostępne na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Finanse
Procent dofinansowania projektu:

maksymalnie 80 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

w Schemacie I – 400 000,00 euro
oraz w Schemacie II – 400 000,00 euro i mogą ulec zmianie

Niezbędne dokumenty
Wzór wniosku o dofinansowanie:

Wzór wniosku jest dostępny na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wzór umowy o dofinansowanie: Wzór umowy jest dostępny na stronie www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
Inne ważne informacje
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

Ważne informacje:

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: pawel.hryniewicz@umww.pl
lub telefonicznie pod numer telefonu: (61) 626 61 10.

Linki:

www.wrpo.wielkopolskie.pl Link prowadzi do serwisu zewnętrznego

 

 

 

 

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska