Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów związanych z otwarciem plików dotyczących Listy Beneficjentów, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail bledy@mr.gov.pl.

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

26-06-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 26 czewca do 28 lipca 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), Wielkopolskiego Programu Regionalnego (konkurs nr 26/II/2014).

więcej
18-07-2013

Znamy termin planowanego zamknięcia konkursu nr 1/POKL/8.1.2/2013 w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, iż w dniu 18 lipca 2013 r. zawiesza konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2013 w ramach Programu Kapitał Ludzki. Procedurze oceny podlegać będą wszystkie wnioski złożone do 18 lipca 2013 r., do godziny 12.00

więcej
20-05-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.2 Programu Kapitał Ludzki

Od  20 maja 2013 r. do 24 czerwca 2013 r. Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Programu Kapitał Ludzki.

więcej
05-02-2013

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.8 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 5 lutego 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów (konkurs nr 21/II/2013) do Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, Wielkopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
11-01-2013
logo województwa śląskiego

Wybrano projekty do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listy: rankingową oraz projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego, Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

więcej
17-09-2012

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 17 września 2012 r.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
13-04-2012

Znamy termin naboru wniosków do Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Programu Infrastruktura i Środowisko

W terminie od 13 kwietnia do 11 maja 2012 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza, Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
30-03-2012

Rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie projektów do konkursu otwartego w ramach Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 30.03.2012 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje, w trybie konkursu otwartego nr PO KL/8.1.1/1/12, wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Podziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

więcej
18-12-2011

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim

W terminie od 18 listopada 2011 r. do 16 grudnia 2011 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym do konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7/E.1.1/11 w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Programu Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim.

więcej
01-12-2011

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

Od 1 do 30 grudnia 2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków do konkursu zamkniętego nr 6/POKL/8.1.3/PWP/2011 o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym, zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku, w ramach Poddziałania 8.1.3 Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

więcej
01-12-2011

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim

W terminie od 01.12.2011 r. do 30.12.2011 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie  projektów z komponentem ponadnarodowym do konkursu zamkniętego nr 8/POKL/9.2/PWP/2011, w ramach  Działania 9.2  Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Kapitał Ludzki w województwie lubelskim.

więcej
16-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach VI Priorytetu Programu Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach VI Priorytetu Turystyka i kultura Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

więcej
01-01-2009

Druga runda aplikacyjna w Programie Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013

1 stycznia 2009 r. rozpoczął się kolejny nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Współpracy Transnarodowej Region Morza Bałtyckiego 2007-2013. Nabór zakończy się 31 marca 2009 r.

więcej
29-12-2008

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2007-2013

Zarząd województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,  dla Działania 3.2 – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku (Konkurs Nr 06/III/2008).

więcej


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska