Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów związanych z otwarciem plików dotyczących Listy Beneficjentów, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail bledy@mr.gov.pl.

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
02-04-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim

W terminie od 2 kwietnia 2013 r. do 17 maja 2013 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów
w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Kapitał Ludzki w województwie kujawsko-pomorskim (konkurs zamknięty nr 11/6.1.1/2013).

więcej
22-02-2012

Zmiana harmonogramu konkursów w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmian w harmonogramie konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz w harmonogramie konkursów na 2012 rok.

więcej
28-12-2011

Nowy harmonogram konkursów dla Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził 28 grudnia 2011 r. harmonogram konkursów na lata 2007-2013 oraz harmonogram konkursów na 2012 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej
25-10-2011

Aktualizacja harmonogramu konkursów dla Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonał zmian w harmonogramie konkursów na lata 2008-2013 dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz w harmonogramie konkursów na 2011 rok.

więcej
30-09-2009

Zakończenie naboru wniosków w ramach Działania 5.5 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W ramach konkursu otwartego Nr RPOWKP 9/V/5.5/2009 do Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów, wyczerpana została alokacja wynosząca 7 014 400 mln zł. Z dniem 30 września 2009 r. konkurs ulega zamknięciu.

więcej
21-09-2009

Znamy termin naboru wniosków do Działania 3.2 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W terminie od 21 września do 2 października 2009 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej
21-09-2009

Znamy termin naboru wniosków do Działania 5.3 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W terminie od 21 września do 2 października Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej
30-07-2009

Lista projektów złożonych w ramach konkursu do Działania 2.4 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zakończono nabór projektów w ramach konkursu Nr RPOWKP 14/II/2.4/2009 do Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

więcej
21-07-2009

Znamy termin naboru wniosków do Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W terminie od 10 sierpnia 2009 r. do wyczerpania limitu środków lub zamknięcia konkursu Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.2.2 Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

więcej
13-07-2009

Ogłoszono terminy naboru wniosków w ramach Działania 2.4 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –  7 000 000 Euro – zasilą projekty związane z infrastrukturą energetyczną przyjazną środowisku w kategorii: energia odnawialna: słoneczna, biomasa, hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe (z wyłączeniem energetyki wiatrowej)  w ramach Działania 2.4 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

więcej
15-06-2009

Ogłoszono terminy naboru wniosków w ramach Działania 6.2 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłosił terminy naboru wniosków w ramach Działania  6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych Regionalnego Programu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.

więcej
18-05-2009

Ogłoszono terminy naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego  ogłosił terminy naboru wniosków w ramach Działania 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług Regionalnego Programu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

więcej
18-05-2009

Ogłoszono terminy naboru wniosków w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Zarząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego  ogłosił terminy naboru wniosków w ramach Działania 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza w kategorii: efektywność energetyczna, produkcja skojarzona, zarządzanie energią w ramach Regionalnego Programu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013.

więcej
29-04-2009

Lista projektów złożonych w ramach konkursu dla Działania 5.5 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Do 29 kwietnia 2009 r., w ramach konkursu Nr RPOWKP 9/V/5.5/2009 dla Działania 5.5 Promocja i rozwój markowych produktów Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zostało złożonych 65 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 2.850.554,35 PLN wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej
17-04-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

26 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa  w ramach Regionalnego Programu  Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska