Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów związanych z otwarciem plików dotyczących Listy Beneficjentów, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail bledy@mr.gov.pl.

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12...2idź do:  
09-10-2014

Informacja w sprawie terminów naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, iż w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

więcej
30-08-2013
logo województwa podkarpackiego

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 1.3 Regionalny system innowacji, Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

Od 29 sierpnia 2013 r. do 4 października 2013 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Województwa Podkarpackiego na lata 2007–2013 przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Regionalny system innowacji.

więcej
30-07-2013

Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

więcej
09-07-2013
logo promocyjne województwa podkarpackiego - przestrzen otwarta

Zmiana harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

9 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

więcej
21-02-2013

Trwa nabór wniosków do Działania 1.1 - Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

W terminie od 21 lutego 2013 r. do 22 marca 2013 r. Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

więcej
15-02-2013

Harmonogram konkursów Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na 2013 rok

12 lutego 2013 r. na mocy uchwały Nr 210/4922/13 Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

więcej
28-09-2012

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

W terminie od 28 września 2012 r. do 15 listopada 2012 r. Instytucja Zarządzająca Programem Regionalnym Województwa Podkarpackiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, Schemat B System oświaty.

więcej
22-06-2009

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

W terminie od 22 czerwca 2009 r. do 24 lipca 2009 r. (schemat A) oraz od 22 czerwca 2009 r. do 20 sierpnia 2009 r. (schemat B) przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

więcej
16-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach VI Priorytetu Programu Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków w ramach VI Priorytetu Turystyka i kultura Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

więcej
16-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

Do 31 marca 2009 r. można składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór wniosków ogłosił Zarząd Województwa Podkarpackiego.

więcej
16-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 4.3 Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w procedurze standardowej w ramach Działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

więcej
16-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Regionalnego Programu dla Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w procedurze preselekcji w ramach Działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna (Schemat A – Szkoły wyższe) Regionalnego Programu dla Województwa Podkarpackiego.

więcej
16-02-2009

Ogłoszono nabór wniosków w ramach działań 4.3, 5.1 i 5.3 Regionalnego Programu dla Województwa Podkarpackiego

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił w dniu 16 lutego 2009 r. nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

więcej
29-08-2008

Ogłoszono nabór wniosków w ramach Działania 5.1 Programu Regionalnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze preselekcji o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Nabór dotyczy działania 5.1 – Infrastruktura edukacyjna, schemat B – System oświaty.

więcej
28-05-2008

Nabór wniosków do Regionalnego Programu Operacyjnego w województwie podkarpackim

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym w procedurze standardowej o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

więcej
strona:12...2idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska