Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

Zobacz także:

 

 

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów związanych z otwarciem plików dotyczących Listy Beneficjentów, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail bledy@mr.gov.pl.

RSS

Szukaj informacji o terminach konkursów

Wybierz przedział czasowy dla szukanych konkursów, program i obszar wsparcia. Brak wyniku oznacza, że w danym obszarze wsparcia nie można uzyskać dofinansowania z tego programu bądź nie został jeszcze ogłoszony konkurs na projekty w ramach interesującego Państwa działania. Z zestawieniem rund aplikacyjnych dla poszczególnych działań można zapoznać się w zakładce "Harmonogram naborów".

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...6idź do:  
06-11-2014

Rozpoczęto nabór wniosków dla Działania 2.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 6 do 21 listopada 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu),  Wielkopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
27-10-2014

Unieważnienie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego unieważnia nabór wniosków o dofinansowanie projektów, ogłoszony 16 października 2014 r., ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Działania 1.4  "Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji" (Konkursu nr 25/I/2014).

więcej
16-10-2014

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 1.4 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od  16 października 2014 r. do 17 listopada 2014 r. Instytucja Zrządzajaca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.

więcej
25-09-2014

Terminy konkursów planowane do ogłoszenia w roku 2014 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem na lata 2014-2020 informuje, że w roku 2014 nie są planowane nabory wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu na lata 2014-2020.

więcej
01-09-2014

Nabór wniosków do Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego, Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 1 września 2014 r. do 3 października 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego.

więcej
10-07-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 10 lipca do 29 sierpnia 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Schemat I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców oraz Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich (konkurs nr 27/II/2014).

więcej
26-06-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 26 czewca do 28 lipca 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), Wielkopolskiego Programu Regionalnego (konkurs nr 26/II/2014).

więcej
05-06-2014

Rozpoczeto nabór wniosków do Działania 1.4 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 5 czerwca do 7 lipca 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.4  Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji.

więcej
05-06-2014

Rozpoczęto nabór wniosków do działania 1.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Od 5 czerwca do 7 lipca 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw - Schemat I Projekty inwestycyjne.

więcej
27-03-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach Działania 1.2 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Od 27 marca do 28 kwietnia 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP - Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis.

więcej
20-02-2014

Rozpoczeto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Od  20 lutego 2014 roku do 7 marca 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1  Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), Wielkopolskiego Programu Regionalnego.

więcej
12-02-2014

Rozpoczęto nabór wniosków w ramach działania 2.3 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

Od 12 do 26 lutego 2014 r. Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego.

więcej
19-12-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 19 grudnia 2013 r. do 23 stycznia 2014 r.  Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Schemat I Projekty inwestycyjne.

więcej
31-10-2013

Trwa nabór wniosków w ramach Działania 2.1 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 31 października 2013 do  2 grudnia 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1  Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu), Wielkopolskiego Programu Regionalnego (konkurs nr 23/II/2013).

więcej
18-07-2013

Rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie projektów do Działania 2.8 Wielkopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 18 lipca 2013 r. do 13 września 2013 r. Instytucja Zarządzajaca Wielkopolskim Programem Regionalnym przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.8 Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego, Wielkopolskiego Programu Regionalnego. 

więcej
strona:12345...6idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska