Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

UWAGA: W przypadku wystąpienia problemów związanych z otwarciem plików dotyczących Listy Beneficjentów, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail bledy@mir.gov.pl lub pod nr tel.: 22 273 73 97.
01-07-2014

Lista beneficjentów Funduszy Europejskich - stan na 30 czerwca 2014 r.

Europejska Inicjatywa Przejrzystości zobowiązuje Państwa Członkowskie Unii Europejskiej do dostarczania informacji o tym, jak wydawane są Fundusze Europejskie. Podstawowym środkiem komunikowania w tym zakresie jest publikowanie list beneficjentów Funduszy Europejskich.

Poniżej publikujemy listę zawierającą informacje dotyczące m.in.:

  • nazwy beneficjenta,
  • partnera projektu w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT,
  • tytułu realizowanego projektu,
  • nazwy Programu i działania oraz poddziałania, z którego jest realizowany projekt,
  • całkowitej wartości projektu,
  • kwoty dofinansowania publicznego,
  • daty podpisania umowy (roku przyznania dofinansowania w przypadku projektów realizowanych w ramach programów EWT),
  • daty zakończenia realizacji (roku wypłacenia ostatniej raty w przypadku projektów zakończonych realizowanych w ramach programów EWT).

Dane dotyczą stanu na 30 czerwca 2014 r. i pochodzą z bazy Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 2007-2013. 

Listy beneficjentów aktualizowane są raz na kwartał.

Pobierz pliki:

Komisja Europejska, jako koordynator Inicjatywy Przejrzystości, zbiera na swojej stronie internetowej linki do serwisów tych krajów, które listy beneficjentów Funduszy Europejskich publikują. Zobacz, jak wydawane są pieniądze unijne w innych krajach Link prowadzi do serwisu zewnętrznego
 
 
 
Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska