Serwisy Funduszy Europejskich

Serwisy Funduszy Europejskich

RSS

Wiadomości / Szukaj

W Wiadomościach znajdziesz najnowsze informacje z zakresu Funduszy Europejskich - nabór wniosków, szkolenia, zmiany w dokumentach.

Od: wybierz datę

Do: wybierz datę

strona:12345...173idź do:  
25-08-2015

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna w ramach Regionalnego Programu Warmia i Mazury

W terminie od 24 sierpnia do 2 października 2015 r. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach  Poddziałania 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, Regionalnego Programu Warmia i Mazury.

więcej
28-07-2015

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, Regionalnego Programu Warmia i Mazury

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs zamknięty na projekty w ramach Poddziałania 5.1.6 Infrastruktura drogowa warunkująca rozwój regionalny, Regionalnego Programu Warmia i Mazury.

więcej
11-05-2015
monety

Konkurs dla Pośredników Finansowych w ramach Działania I.2 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, jako beneficjent projektu realizowanego w ramach Działania I.2 Instrumenty inżynierii finansowej, Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, ogłasza konkurs zamknięty na wybór Pośredników Finansowych w projekcie. Wnioski o dopuszczenie do konkursu można składać w terminie od 25 maja od godz. 8.00 do 8 czerwca 2015 r. do godziny 16.00.

więcej
22-04-2015

Znamy termin naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu „South Baltic Programme in moving images” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013

20 kwietnia 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie dla projektów mających na celu wykonanie filmu "South Baltic Programme in moving images" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013. Nabór potrwa do 1 czerwca 2015 r.

więcej
31-03-2015

Otwarto nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013

31 marca 2015 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie na projekty typu tzw. „kapitał zalążkowy (seed money)” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007 – 2013. Nabór potrwa do dnia 30 kwietnia 2015 r.

więcej
27-02-2015

Zmiany w dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013

Zmiana w Dokumentacji Konkursowej dotyczy zwiększenia alokacji na konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.1/2013 z kwoty 36 400 000,00 zł do kwoty 36 860 000,00 zł. W związku z powyższym, na dofinansowanie projektów przeznaczono kwotę 36 860 000,00 zł (w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą w wysokości minimum 3 450 000,00  zł).

więcej
24-02-2015

Znamy termin naboru wniosków do Działania 2.1 Schemat A Małopolskiego Programu Regionalnego

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP)  przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

więcej
30-12-2014

Pierwszy konkurs z funduszy 2014-2020

Zgodnie z zapowiedziami, jeszcze w 2014 roku ogłosiliśmy konkurs w ramach nowej perspektywy unijnej. To dobra wiadomość przede wszystkim dla tych, którzy oczekują nowoczesnych usług elektronicznych – powiedziała Maria Wasiak, minister infrastruktury i rozwoju.
więcej
30-12-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Informacja o konkursie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,   Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

więcej
30-12-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Informacja o konkursie w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych,   Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

więcej
30-12-2014

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna Programu Polska Cyfrowa 2014-2020

Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Priorytetu IV Pomoc Techniczna Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

więcej
16-12-2014

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko - stan na 15 grudnia 2014 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowało orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

więcej
03-12-2014
logo  Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020

Pierwszy nabór projektów Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego otwarty

Nabory projektów w Programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - IBSR) są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru dotyczący koncepcji projektu trwa od 2 grudnia 2014 r. do 2 lutego 2015 r.  Tylko wnioskodawcy projektów wybranych w 1. etapie będą mogli wziąć udział w etapie 2. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej.

więcej
03-12-2014

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Programu Kapitał Ludzki

Od 27 listopada do 30 grudnia 2014 r. Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr DWF_5.4.2_16_2014 pt. „Wzmocnienie szeroko rozumianych konsultacji społecznych, dotyczących regulacji prawnych i uzgadniania polityk publicznych, w tym konsultacji dokonywanych drogą elektroniczną”.

więcej
02-12-2014

Rozpoczęto nabór wniosków do Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Lubuskiego Programu Regionalnego

W terminie od 1 do 30 grudnia 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego, Lubuskiego Programu Regionalnego.

więcej
strona:12345...173idź do:  


Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna
2013 © Ministerstwo Rozwoju

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna.
© Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 2008-2018

NSS Unia Europejska